Fejlesztő nevelés

A fejlesztő nevelés során a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermek gyógypedagógiai fejlesztése történik egy olyan terv alapján, amelyet a szakemberek a gyermek állapotának megfelelően állítanak össze.

Mikor van szükség fejlesztő nevelésre?

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot: a test károsodása miatt a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés, észlelés közül legalább két területen súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar alakult ki. A súlyos és halmozott fogyatékosság oka általában a korai életszakaszban bekövetkezett központi idegrendszeri károsodás.

A fejlesztő nevelés célja

– a gyermek felkészítése a nevelés-oktatásra – a szülő bevonásával,
– a szülő számára segítségnyújtás a gyermeke nevelésével, fejlesztésével kapcsolatban.

Hogyan vehető igénybe?

A fejlesztő nevelést csak szakértői bizottság állapíthatja meg és rendelheti el. Az erről szóló határozatban megjelölik azt a szakszolgálati intézményt is, ahol a fejlesztés történik, valamint annak formáját és a foglalkozások idejét is.

Hány éves kortól vehető igénybe?

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelése annak az évnek az első napjától kezdődik, amikor betölti az 5. életévét és addig a tanévig tart, amikor tankötelessé válik. A tankötelezettség elérésétől fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt, ami gyógypedagógiai vagy konduktív pedagógiai nevelési, nevelési-oktatási intézményben történik.

Hol kaphatja a gyermek a fejlesztő nevelést?

Ha a gyermek bölcsődei nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos intézményében részesül ellátásban, a fejlesztő nevelést is az intézményben kell ellátni – ha ezt a feltételek lehetővé teszik.
– A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kijelölt tagintézményében.
– Ha az ellátás intézményi keretek között nem oldható meg, akkor a gyermek otthonában is történhet.
– A szakértői bizottság olyan intézményt is kijelölhet, ami nem önkormányzati vagy állami fenntartású, de csak akkor, ha a szülő és a fogadó intézmény közös nyilatkozatban ezt kéri.

Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelésének keretei:

A gyermek állapotától, szükségleteitől, valamint a család terhelhetőségétől függően a fejlesztés legalább heti 5 órában történik. Az időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg, azt csak a bizottság írásbeli egyetértésével lehet módosítani.
A fejlesztő nevelés egyéni, illetve maximum hat fős csoportfoglalkozásokon történik.

Utazási kedvezmény

A fejlesztő nevelésben részt vevő gyermek és két kísérője utazási kedvezményt vehet igénybe. Az erre jogosító igazolást az ellátást nyújtó intézmény adja ki.
dsc01147