Szakértői bizottsági tevékenység

Mindannyian – szülők és a gyermekkel foglalkozó pedagógusok, segítő szakemberek – a legjobbat szeretnénk megadni gyermekeinknek, de bizonyos esetekben a segítségnyújtás formáját nem egyszerű megtalálni. Előfordul, hogy tanácstalanok vagyunk abban, hogy mi lenne a leghatékonyabb segítség a gyermek és a családja számára.

A szakértői vizsgálat lehetőséget biztosít a gyermek komplex pszichológiai és pedagógiai, orvosi vizsgálatára, a szülő konzultációra, hiszen a szülőkkel együttműködve, a beavatkozási pontok mentén ad a gyermek fejlesztésére javaslatokat és segíti számára az intézmény kiválasztását.
A szakértői vizsgálat célja:

az enyhébb problémák feltárása, vagyis a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése;
a komolyabb problémák esetében, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elvégzése, illetve további vizsgálatok kezdeményezése, valamint a kisgyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének (iskolaérettség) megállapítása is ennek keretében történik.

A gyermek szakértői vizsgálata javasolt ha…

a mozgás-, beszédfejlődésében elakadások, eltérések mutatkoznak kortársaihoz képest
a gyermek nehezen illeszkedik be kortárscsoportjába magatartás problémái miatt,
a korábban jól teljesítő gyermek viselkedése megváltozik – tanulási, iskolai teljesítménye romlik, viselkedése megváltozik,
az értelmi fejlődésében, a magatartásában a tanulása során általános nehézségek tapasztalhatóak,
bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban folyamatos kudarcélmények érik (pl.: számolás, írás, olvasás),
bizonytalan a környezete abban, hogy a gyermek fejlettsége eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet,
a gyermek bizonyos képességek terén korcsoportjához képest alulteljesít (mozgás, hallás, látás, beszéd stb. területén),
vagy ha korábbi szakértői vélemények felülvizsgálata esedékes.

A szakértői vizsgálat folyamata

Vizsgálat kérése

a lakóhely (állandó vagy tartózkodási) illetve az érintett nevelési, oktatási intézmény szerinti illetékességű kerületi tagintézménynél történik.

A vizsgálatra írásban, kérelemmel, vagy a 15/2013 EMMI rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével lehet jelentkezni. A nyomtatványt az intézményvezető (intézmény pecsétjével ellátva), valamint a szülők írják alá.

A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indítható meg.

Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda/ iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.
Vizsgálaton résztvevő gyermekek/tanulók köre:

0-23 éves korúak, 3 – 16 éves kor közötti tankötelesek, 16 éves kortól köznevelésben résztvevők
3 évnél fiatalabb gyermekek esetében a szülő közvetlenül fordulhat a fővárosi/megyei szakértői bizottsághoz
az országos illetékességű szakértői bizottságokhoz bármely életkorban lévő gyermek szülei közvetlenül fordulhatnak.

Szakértői vizsgálat időpontja

A szakértői vizsgálat időpontja a kérelem beadása után, a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti.
A szakértői vizsgálat menete

A szakértői vizsgálat állapotfeltárása

Megelőzi a szülővel vagy a gyermek gondviselőjével történő beszélgetés (az „anamnézis felvétele”) és a hozott dokumentumok (orvosi papírok, pedagógiai vélemények stb.) áttekintése, mivel a vizsgáló szakemberek szeretnék megismerni a szülő álláspontját arról, hogyan látja gyermekét, miben kérne segítséget. Arra is szolgál továbbá, hogy közösen felelevenítsék a gyermek fejlődésének főbb állomásait.
A pszichológiai vizsgálaton teljes képességvizsgálatra (IQ), szükség esetén a személyiség feltérképezésére kerül sor.
A pedagógiai vizsgálaton az iskolásoknál felmérik a gyermek olvasási, írási, helyesírási és matematikai képességeit. Erre a vizsgálatra jó, ha – a probléma jellegétől függően – a matematika, magyar nyelv, környezet füzetet, valamint a gyermeke ellenőrző, vagy tájékoztató füzetét is magával hozza a szülő.
A vizsgálat lezárásaként konzultációra kerül sor, melyen megismeri a szülő a vizsgálati eredményeket, megállapításokat, a diagnózist, a fejlesztési javaslatokat, a szakvélemény várható tartalmát, valamint amennyiben szükséges, javaslatot a további kiegészítő vizsgálatok elvégzésére.

A vizsgálat kimenetelének lehetőségei, amennyiben eltérés tapasztalható a gyermek fejlődésében, viselkedésében

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermek, tanuló különleges bánásmódot igényel, mert az életkorához viszonyítottan alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, viselkedési problémákkal küzd, közösségbe való beilleszkedése tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat. Így fejlesztő foglalkoztatásra van igénye, melynek óraszámát a vizsgálatot követően a bizottság határozza meg.
Amennyiben felmerül a gyermeknél a sajátos nevelési igény, a kerületi illetékességű szakértői bizottságok a gyermek további vizsgálatát kérik, és a vizsgálatok dokumentációját továbbküldik a lakóhely szerint illetékes – székhelyintézmény, vagy 1. számú, vagy 2. számú, vagy 3. számú Szakértői Bizottság, illetve az országos hatáskörű Látásvizsgáló, Hallásvizsgáló, Mozgásvizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság felé.

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szintén különleges bánásmódot igényel a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszéd problémái/fogyatékossága, halmozottan fogyatékossága, autizmusspektrum-zavara, súlyos tanulási, figyelmi, vagy magatartásszabályozási zavara miatt. Az ellátás olyan – együtt és különnevelő – intézményekben történhet, ahol a tárgyi és a személyi feltételek ezt lehetővé teszik. A fejlesztésre, a szükséges óraszámot a köznevelési törvény szabja meg.
Felülvizsgálat

Ha egy gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, vagy sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság egy, két vagy három évente, 16 éves koráig felülvizsgálja. Így szakértői véleménye érvényessége is – ezzel összefüggésben – meghatározott, melyet a szakértői vélemény tartalmaz. Ám rendkívüli felülvizsgálat ezen idő intervallumon belül is, indokkal kezdeményezhető.

A segítő szakembereink, a gyermekek sorsát és fejlődését szem előtt tartva, nyitottak bármely, a gyermeket érintő probléma megoldására. Tanácsadásra készséggel vállalkozunk. Törekszünk mind a család, mind a pedagógusok, a családgondozó, gyermekvédelmi stb. szakemberekkel való korrekt együttműködésre, és a hiteles, folyamatos tájékoztatásra.
iskolaerettsegi-720x340