Óvoda- és iskolapszichológusi ellátás

Az óvoda- és iskolapszichológusi ellátás legfontosabb célja a megelőzés és a segítségnyújtás. Az intézményekben dolgozó pszichológusok segítik a gyerekeket abban, hogy jobban alkalmazkodjanak az iskolai és óvodai élethez, illetve, hogy az iskolai és óvodai élet jobban szolgálja a gyerekek érdekeit.

Feladatuk a viselkedési problémák, a tanulási nehézségek megoldása, a tanulási-, tanítási módszerek fejlesztése.
Óvoda, – iskolapszichológiai ellátás segítséget tud nyújtani:

– az információk átadásában pl. beiskolázás, továbbtanulás
– a megelőzésben: konfliktus- és agressziókezelési, mentálhigiénés, drogprevenciós, családi életre nevelési stb. témákban a gyermekek vagy tanulók, szülők, pedagógusok számára
– a tanulók beilleszkedésének segítésében
– teljesítmény-vagy motivációs problémák esetén
– kommunikációs nehézségek esetén, amikor elakadások jelentkeznek a gyermekek, a pedagógusok, a szülők között
– ha a gyermektesti-, lelki-, érzelmi állapota kérdéses vagy aggályos
– ha a gyermeknél, tanulónál vagy a csoportban krízishelyzet lép fel (pl. kortárs- vagy pedagógus haláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet),
– pályaválasztási, pályaorientációs vizsgálatokban, tanácsadásban
azzal, hogy szükség esetén a gyermeket a megfelelő szakemberhez irányítja
– az eredmények, szakvélemények értelmezéséhez és közléséhez, a szükséges beavatkozási javaslatok elfogadtatásához és megvalósításához
– a gyermekek, tanulók és szülők vagy pedagógusok számára tréningek szervezésével,
– készség- és képességfejlesztő foglalkozások tartásával.
gyogyped-fejlesztes-720x340